Warszawska Firma Wydawnicza

Projekt okładki oraz skład i przygotowanie do druku zbioru wierszy.

Okładka "Sto razy o miłości"

Inne projekty

Płyta Earth - Wheel - Sky band
Okładka "Sto razy o miłości"
Brama do nieba
Stacja konstelacja
Okładka "Dla Anny"
Okładka "Stan relaksu"
Karimpex logo
Klezzmates